INCENTIVE SOLUTIONS [MOBILE]

Hero Shape One Hero Shape Two Hero Shape Three
INCENTIVE SOLUTIONS
  • לקוח: INCENTIVE SOLUTIONS
  • פורמט: מובייל
  • בעבור: מוצר
  • תאריך: 2016-05-24
מי עבד על זה?
סיון יניב גלעד מעצבת UI בכירה ומנהלת פרויקטים
אולגה ארשבסקי ראש תחום ניהול פרוייקטים
צור<br />
קשר צור
קשר